STU Tårnfalkevej

På STU Tårnfalkevej er det trygge, ambitiøse og nære, nogle af de ord som bedst definerer hvad lige netop vores STU kan tilbyde.

Vi har ikke et ønske om at blive den største STU på området, men har i stedet vores fokus skarpt rette på at skabe et tilbud, der er både vidtrækkende og nærværende – med unikke muligheder for undervisning på vores værksteder med professionelt uddannede fagfolk, som indenfor hvert deres felt, kan tilbyde deres faglige sparring omkring dine drømme for fremtiden.

Vi har, udover vores faguddannede holdinstruktører, også pædagog, lærer og socialrådgiver tilknyttet vores STU; på den måde sikrer vi at der både kan arbejdes med din faglige, følelsesmæssige og sociale udvikling hele vejen igennem dit uddannelsesforløb.

STU Tårnfalkevej har base i Hvidovre, men vores uddannelse foregår der hvor det giver mening.

Det betyder at din hverdag som udgangspunkt vil være i huset på Tårnfalkevej, men at der løbende igennem uddannelsen vil være perioder med aktiviteter ud af huset.

Det kan både på endagsture, men også længere forløb hos eksterne samarbejdspartnere; herunder almene uddannelsesinstitutioner og relevante virksomheder.

Vores hus er i sin kerne småt, men godt. Vi har en klar intention om, og en stabil historik, i at skabe et tilbud og en hverdag som er overskuelig og tryg – hvor vi både har højt til loftet og kort til hinanden. Stemningen i huset beskrives af vores kursister som hyggelig og rolig. Netop det er særligt vigtigt for os, fordi vi mener det er en forudsætning for al god læring. Hvis du ikke er tryg, og føler du kan slappe af, bruges der alt for meget energi på det ydre, og det kan ofte spænde ben for det indre arbejde vi søger at aktivere.

Nogle af de måder vi styrker den ro og samhørighed der bedst beskriver vores STU, er blandt andet vores fællesspisninger. Vi spiser frokost hver dag kl.12.30 i vores fælles kantine, hvor køkkenholdet byder på nærende, varieret – og virkelig lækker, mad. Her øver vi den mere løse snak, og de fysiske rammer tillader, at man både kan sidde i større og mindre grupper. Mange af vores elever trives bedst, i hvert fald til en start, med at holde sig nær dem man ellers tilbringer tiden med, men vi oplever ofte hvordan nye dialoger og relationer former sig i kantinen. Vi afslutter arbejdet omkring et kvarter før lukketid, og mødes igen i kantinen til en eftermiddagssnack og får her mulighed for at runde dagen af, på en hyggelig og rolig måde

Vi har hverken personalemøder eller separate pauser i løbet af åbningstiden. Det betyder, at man altid kan finde en ansat, hvis der skulle opstå spørgsmål eller man har behov for en individuel samtale.

Vores personale er i altid tilgængeligt og i aktivitet med vores elever. Det er et aktivt valg vi har truffet, fordi vi oplever at vores elever trives bedst med en meget nærværende og håndholdt tilgang.

Vi holder derfor også kun lukket på officielle helligdage og har aldrig lukket i længere perioder hen over sommeren, eller på andre tider af året. Vores personale har dog ret til sammenhængende ferie og sygdom kan opstå – når det sker kan man, under hensyntagen til den enkelte kursists forløb og ønsker, bliver tilkoblet et andet hold og underviser. I de situationer vil vores pædagogiske personale typisk byde sig til, hvis det kortere nødvendige skifte skaber utryghed eller uro.

De fleste af vores elever, har et klart ønske om at blive selvtransporterende hvis de ikke allerede er det, og det er et klart mål at eleven, frem mod uddannelsens afslutning, hjælpes til at tilegne sig de nødvendige kompetencer for at opnå det mål. Men vi forstår også at det for mange ikke er en mulighed til en start, og potentielt kan være det der står i vejen, når man ikke kan overskue at komme ud ad døren. Derfor har vi ansat en chauffør, som henter og bringer de elever der ikke evner selvtransport fra start. Dette har vi stor succes med og vi oplever ofte elever, som giver udtryk for at netop denne hjælp, gør den helt store forskel på dage, hvor overskud, motivation eller mod, ikke matcher dagens gøremål.

Som beskrevet under afsnittet ”Hvad er en STU”, er der meget vide grænser for hvad din STU kan indeholde, så længe det hele tiden har et klart fokus på hvordan vores fælles arbejde, bringer dig nærmere dine drømme om job og uddannelse. Derfor kan det også være svært at skulle entydigt beskrive hvad et STU-forløb vil indeholde, da det et helt individuelt planlagt studieforløb, med dine personlige styrker og udfordringer som udgangspunkt for alt arbejde vi i fællesskab gør.

Interne praktikker

Vi har allerede flere etablerede værksteder, som tilbyder §91 forløb (link) og det er i de værksteder du kan prøve kræfter med interne praktik- og undervisningsforløb. Vi har følgende værksteder:

  • Erhvervskøkken
  • IT
  • Kunst og Kreativitet
  • Beauty
  • Autoværksted/Teknisk Service
  • Musik, film -og lydproduktion
  

Vi forsøger hele tiden at holde os opdateret med både vores elevers ønsker og de nye, spændende karriereveje, som det danske erhvervsliv tilbyder, og vi har allerede udvidet vores tilbud flere gange, for at imødekomme både elever og arbejds- og uddannelsesmarkedet.

ADL - Almen Daglig Livsførelse

På STU Tårnfalkevej forstår vi, at de barrierer som tidligere har stået i vejen på rejsen mod job eller uddannelse, ikke nødvendigvis vil være ting man lærer i et almindeligt klasselokale. Livet som voksen stiller mange, forskelligartede krav; krav som strækker sig udover den faglige læring som folkeskolen og ungdomsuddannelserne bredt set kan tilbyde. Det har vi derfor et særligt fokus på at give vores elever med, når de gennemfører en STU hos os.

Almen daglig livsførelse dækker over en bred vifte af kompetencer, som er nødvendige for at mestre et liv, med højst mulig livsglæde, og det kan bl.a. berøre emner som:

 
Økonomisk indsigt

Herunder praktisk introduktion til budgetlægning. Vi vil enten individuelt, eller i fællesskab gennemgå hvad et budget er, hvordan man lægger et budget; både på uge-, måned- og årsplan, hvordan man gennemskuer ens indtægter og udgifter, hjælp til at etablere en opsparing og afvikle på allerede etableret gæld, og andre emner som vedrører din økonomiske situation.

 
Kost og ernæringsmæssig indsigt

Herunder praktisk introduktion til madplanlægning. Vi vil enten individuelt eller i fællesskab gennemgå hvordan man planlægger sine indkøb på en sådanne måde, at der tages hensyn til økonomi og behov. Vi arbejder med hvordan en madplan fungerer – og hvordan man følger den. Ligeledes arbejdes der på hvordan man kan tilrettelægge en kostplan, som kan bruges til de drømme man har for livet; man har måske et ønske om at få mere energi, at tabe nogle kilo eller måske at spise mere bæredygtigt. Vi har udover vores erhvervskøkken også et helt almindeligt køkken, med en ovn og kogeplade som de fleste kender: her kan vi i fællesskab træne de nye retter og måske inspirerer hinanden til at prøve nye ting.

 
Transport

Herunder praktisk introduktion, støtte og vejledning i at blive selvtransporterende. Vi vil individuelt eller i fællesskab øve de mange muligheder, der er for at opnå ønsket om selv at kunne fragte sig til og fra job, uddannelse, venner og andet. Vi kan både tage ture med forskellige offentlige transportmidler, træne cykelsikkerhed eller hjælpe med at undersøge mulighederne for at tage kørekort til knallert og bil.

Som med alt andet i STU-forløbet, er også ADL helt afhængigt af den enkelte elevs styrker, udfordringer og behov, og vi tilpasser derfor også her løbende både form og indhold; sådan sikrer vi os, at den almene dagligdagslæring er relevant for netop dig og din dagligdag.

 
Interne undervisningstilbud/kurser

Som en del af din STU har du efter ønske mulighed for b.la., at modtage undervisning i fagene dansk, engelsk, matematik, historie og samfundsfag. Det kan være du aldrig fik færdiggjort din folkeskole, men har fået blod på tanden og derfor har fået lyst til at prøve igen.

Vi tilbyder også Friluftsliv, hvor vi naturligvis har et primært fokus på at skulle opholde sig udendørs. 

Derudover vil der som en del af din STU også være muligheden for at have fysisk træning på skemaet, hvor vi flere gange om ugen starter dagen med fysisk træning og eventuelt svømning.

 
Eksterne praktikker – både på uddannelse og i virksomhed

Som en del af dit uddannelsesforløb, kommer der en tid, hvor alt det du har lært på STU Tårnfalkevej, skal prøves af i ”den virkelige verden” – og vi er med dig hele vejen.

Vi hjælper dig med først og fremmest at afklare hvor en ekstern praktik ville give mest mening, for at du kan opnå dine drømme; det kan være din plan er at færdiggøre en tidligere startet uddannelse, eller at du ønsker en uddannelse i en helt anden retning end du tidligere har søgt. Det kan også være at du i højere grad ser dig selv gå i direkte i beskæftigelse efter du har afsluttet din STU, og at en ekstern praktik i en virksomhed derfor ville være mere relevant for dig.

Vi har allerede et bredt udvalg af virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som vi samarbejder med og vi er derfor godt rustet til at finde et muligt match, når vi i fællesskab har afklaret i hvilken retning du vil gå. Vi tager med dig på besøg inden start, hvor du støttes i at formulere både hvad du kan tilbyde, men også hvilke hensyn du har brug for der bliver taget. Vi sørger for alt papirarbejdet; herunder de praktikpapirer, som sikrer både dig og stedet for din praktik – og som tydeligt definerer indholdet af, og formålet med din praktik. Det er også i de papirer vi får på plads, hvordan din opstart vil være, hvor mange dage og timer du evner at arbejde og hvilken type af støtte du har bedst gavn af. Vi vil igennem din eksterne praktik komme på flere praktikbesøg, hvor vi, både med og uden praktikstedet, kan får talt om hvad der fungerer og ikke fungerer i din praktik.