Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud via Servicelovens § 104 er for dig, der har lyst til at deltage i en hverdag med meningsfyldte aktiviteter på vores værksteder, hygge dig med de andre kursister, få sund mad og en masse grin.

På Tårnfalkevej har vi skabt et tilbud, hvor du får mulighed for at blive en del af et fællesskab og en hverdag, hvor vi arbejder med konkrete opgaver og dygtiggøre os, på en måde hvor du både føler dig udfordret, og hvor vi samtidig tager højde for de begrænsninger og udfordringer du har i dit liv.

Vi har erfaret at folk i vores tilbud, inden de starter, ofte savner det fællesskab som en uddannelses- eller jobsituation tilbyder, og vi sigter derfor efter at skabe et forpligtende fællesskab, hvor det sociale og mellemmenneskelige går hånd-i-hånd med spændende opgaver, ny viden og nye kundskaber.

Vi oplever at vi med vores tilbud, har formået at skabe rammerne for et sådant fællesskab og vi oplever, at de kursister vi har på Værkstedscentret Tårnfalkevej beskriver en følelse af tilhørsforhold og en fornemmelse af både at møde udfordringer og at opnå konkrete succeser.